Spring naar inhoud

Bekijk de succesvolle formats van WolkenStad

Hieronder vind je een aantal participatiewebsites, waarmee we laten zien hoe wij participatie in WolkenStad vormgeven. En het mooie is, al deze formats zijn gebaseerd op échte participatieprojecten in échte gemeenten. 

1. Verbeter je wijk

Wat zou je doen met € 70.000,- voor WolkenStad? Deze vraag is zo'n beetje de basis van OpenStad, in dit format komen de meeste functionaliteiten samen. Meer dan 30 gemeenten hebben inmiddels een variant van dit format ingezet voor bijv. wijkbudgetten, wijkagenda's en wijkplannen. Dit format bevat de volgende functionaliteiten:

 • Indienen van plannen/tips/ideeën/verbeterpunten volgens een vooraf vastgesteld format
 • Liken van de ingediende items, incl. een tellertje dat bijhoudt hoeveel likes zijn uitgedeeld
 • Reageren op ingediende items. Optioneel met argumenten voor en tegen
Bekijk het inspiratie format

Dit format is gebaseerd op Schalkwijk aan Zet van de gemeente Haarlem. 

2. Burgerbegroting: verdeel budget over ingediende ideeën

Dit format is vaak het vervolg op het indienen van plannen. Na een vooraf vastgestelde periode kunnen er geen plannen meer ingediend worden, maar kan er gestemd gaan worden welke plannen daadwerkelijk uitgevoerd gaan worden. In dit format stemmen inwoners van WolkenStad door hun winkelmandje te vullen met ingediende plannen.

 • Stemmen op ingediende plannen met een winkelmandje op basis van een vastgesteld budget
 • Stemmen kan optioneel met een unieke stemcode, die inwoners per brief hebben ontvangen
 • Diverse varianten van stemmen zijn mogelijk: maximaal aantal plannen, één thema per plan, prioriteren van plannen.
Bekijk het inspiratie format

Dit format is gebaseerd op Houtwijk Begroot van de gemeente Den Haag. 

3. Waar wil jij een ondergrondse container?

Dit format is bedoeld om inwoners inzendingen te laten doen gebaseerd op een locatie op een kaart. Dat kan handig zijn om inwoners te betrekken bij het plaatsen van laadpalen, fietsenstallingen of - zoals in dit geval - ondergrondse afvalcontainers. In dit format kunnen inwoners insturen op welke plek in hun wijk ze graag een ondergrondse afvalcontainer zouden willen hebben.

 • Indienen van een inzending, gekoppeld aan een locatie op de kaart
 • Inzendingen kunnen worden gekoppeld aan een thema, zodat je 
 • De mogelijkheden qua variatie zijn enorm, bijv. ook inzetbaar voor het aangeven van knelpunten in verkeerssituaties of plekken in de wijk waar inwoners zich niet veilig voelen.
Bekijk het inspiratie format

Dit format komt in de zomer van 2022 beschikbaar als download.

Dit format is gebaseerd op ORAC Bloemenbuurt en Herinchting Hildebrandplein van de gemeente Den Haag.

4. Schrijf mee aan het raadsakkoord

In dit format kunnen inwoners input geven voor het coalitieakkoord. Nu de verkiezingen geweest zijn, horen de nieuwe raadsleden graag waar ze de komende vier jaar aan moeten werken. Dat kan via dit format. Inwoners kunnen ideeen indienen, ideeen liken en reageren op ideeen. De input komt terecht bij de nieuwe gemeenteraad die vervolgens een besluit neemt over het raadsakkoord.

 • Indienen van ideeën, gekoppeld aan een thema
 • Liken van en reageren op bestaande ideeeën
 • Gemeenteraad besluit welke ideeën meegenomen worden in het raadsakkoord
Bekijk het inspiratie format

Dit format komt in de zomer van 2022 beschikbaar als download.

Dit format is bedacht door de Gemeente Veenendaal

5. Nieuw ontwerp voor het kruispunt: denkt u mee?

Met dit format kunnen inwoners in de eerste fase tips insturen voor de herinrichting van het kruispunt. Deze tips gebruikt de gemeente om samen met een verkeerskundig bureau te komen tot drie ontwerpvarianten voor de inrichting van het kruispunt. In fase 2 van dit format kunnen inwoners hun voorkeur aangeven voor één van deze ontwerpvarianten, en daar ook op reageren. 

 • Indienen van tips, met de mogelijkheid om eigen schetsen en tekeningen toe te voegen
 • Liken van en reageren op tips die zijn ingestuurd door anderen
 • In Fase 2 kan er gestemd worden op drie ontwerpvarianten die zijn gemaakt met de input vanuit de ingestuurde tips.
Bekijk het inspiratie format

Dit format komt in de zomer van 2022 beschikbaar als download.

Dit format is bedacht door de Gemeente Bloemendaal en ingezet voor het kruispunt Bekslaan-Leidsevaart.

6. Wie wordt de nieuwe kinderburgemeester?

Een bijzonder format, waarin kinderen zich kunnen nomineren als nieuwe kinderburgemeester. En dat niet alleen in tekst, maar met video! De opgenomen filmpjes worden getoond op de website, vervolgens doet het projectteam van de gemeente een voorselectie. Uiteindelijk stemt de gemeenteraad op de inzendingen en worden 6 kandidaten geselecteerd. Na een selectiedag wordt bekendgemaakt wie de nieuwe kinderburgemeester en kinderwethouders zijn.

 • Indienen van aanmeldingen met video
 • Ieder jaar wordt dit format herhaald
 • In dit format zijn likes en reacties uitgeschakeld
Bekijk het inspiratie format

Dit format komt in de zomer van 2022 beschikbaar als download.

Dit format is bedacht door de Gemeente Alphen aan den Rijn. 

7. Werk mee aan de omgevingsvisie

Woningen, zonnepanelen, winkels, bomen, sportvelden. Zomaar een paar voorbeelden van dingen die nodig zijn in een dorp of stad. Maar hoeveel willen we er en waar moeten ze komen? De ruimte is beperkt dus we moeten keuzes maken. Waar kiezen we voor of, anders gezegd, waar leggen we het accent? Dit leg je vast in de omgevingsvisie. Met OpenStad hebben we hiervoor een format ingericht dat succesvol is toegepast in Alblasserdam.

 • Start met enquete om input op te halen
 • Opstellen van accenten: richtingen die we op kunnen gaan
 • Stemmen op de accenten door inwoners
Bekijk het inspiratie format

Dit format komt in de zomer van 2022 beschikbaar als download.

Dit format is bedacht door de Gemeente Alblasserdam.

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogte

refresh

Cancel